Dragash

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Dragashit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Izgradnja kanalizacije u selo Rapca27,270 €
Nabavka medicinske opreme za urinologiju11,250 €
Pokockavanje ulica u Dragashu11,943 €
Izgradnja mosta krushevo-Restelica4,647 €
Regulacija vodovoda selo Kosave9,357 €
Rregulimi i rrugës Brrut-Trokan14,915 €
Odrzhavanje puteva25,974 €
TOTALI105,356 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Dragashit.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve me kube në Dragash20,861.20 €
Rindërtimi i infrastrukturës rrugore në komunë98,207.41 €
Ura dhe rruga Rapca-Granica27,358.78 €
Ndërtimi i ujërave të zeza në fshatin Brod28,590.39 €
Ambulanca për qendrën shëndetësore39,800.00 €
TOTALI:214,817.78 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Dragashit.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Zapluxhe – Planina40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Rapca3,546.55 €
Renovimi i shtëpisë aë kulturës në Dragash7,820.71 €
Ura Brodosavc14,768.00 €
Reparimi i rrugëve dhe infrastrukturës37,724.16 €
Ndërtimi i shkallëve në drejtim të shkollës – Shajna20,572.70 €
Reparimi i rezervarit- Shajna1,522.24 €
TOTALI:125,954.36 €

Copy link
Powered by Social Snap