Deçan

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re


Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Deçanit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2020Kostoja totale e projektit
Mirëmbajtje investive në rrugë- Bashkëfinancim32,668 €
Mirëmbajtje investive – Zhvillimi i turizmit20,000 €
Hartimi i projekteve dhe hartat zonale30,000 €
Ndërtimi i qendrës rinore dhe kompleksit rinorë50,000 €
Ndërtimi i objektit të hixhenës dhe infrastrukturës përcjellëse 6,571 €
Ujësjellsi për bjeshkë F150,000 €
Projekte bashkëfinancimi me IPA-EU dhe donatorë të tjerë10,000 €
Ndërtimi i kanalizimeve MAPH32,573 €
TOTALI232,312 €

Vëni re


Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Deçanit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Rekonstruimi i rrugëve të bjeshkëve 50,000 €
Varrezat e qytetit hapje dhe rregullim 30,000 €
Kanalizimi i regjionit të Vokshit F1 50,000 €
Bashkëfinancim me qytetarë projekte invesitve 9,000 €
Hapja e rrugëve të reja në qytet dhe rikonstruim 20,000 €
Rekonstruimi i rrugës nga Ura e Demës – Carrabreg. 20,000 €
Ndërtimi i SHFMU “Lidhja e Prizrenit”, Deçan 20,000 €
Bashkëfinancim kapital me ministritë e linjës 50,000 €
Projekte për mbështetje të turizmit 30,000 €
TOTALI279,000 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Deçanit.

Projektet e realizuara

Ndërtimi, hapja e rrugëve të reja në qytet50,000.00 €
Kanalizimi i ujërave të zeza – Strellc, Isniq, Lebushë, Dubovik, Prapaqan50,000.00 €
Rregullimi i lumenjëve (Penda e ujitjes Vranoc)10,000.00 €
Bashkëfinancim në investime me qytetarë80,000.00 €
Mirëmbajtje Investive (Renovimi i QMF-ve dhe AMF-ve)7,772.60 €
TOTALI:197,772.60€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Deçanit.

Projektet e realizuara

Rregullimi i sheshit dhe trotuareve – qendër Gramaçel17,210.50€
Mirëmbajtja e rrugëve lokale nëpër fshatra dhe lidhja e tyre me qytet75,531.70€
Hartimi i Projekteve – Hartat Zonale20,000.00€
Ndërtimi i rrugëve lokale – Pozhar20.000.00€
Vetura e Ndihmës së Shpjetë11,919.50€
Bashkëfinancim i projekteve bujqësore me donatorë19,986.50€
TOTALI:164,648.20€
Copy link
Powered by Social Snap