Investimet

Të hyrat nga tatimi në pronë përmirësojnë jetën e përditshme për ju, familjen dhe për komunitetin tuaj.

Të hyrat nga tatimi në pronë përditësojnë jetën e përditshme…

Tatimi në pronë paguan për rrugë të reja, përmirësim të rrugëve, ujë të pastër, kanalizim, parqe, fusha sportive, ura, shkolla, rrethrrotullime, ujitje, ndriçim publik, vendkalim për këmbësorë, çerdhe, semafor, sheshe lojrash, trotuare, përmirësime në qendra mjekësore, renovim të shtëpive kulturore, shtëpi për të pastrehë, trotuare për të hendikepuar.

Shihni se si komuna juaj i investon të hyrat nga tatimi në pronë.

Copy link
Powered by Social Snap