Komuna juaj

Të hyrat nga tatimi në pronë përditësojnë jetën e përditshme për ju, për familjen tuaj dhe për komunitetin tuaj.

Investimet

Shihni se si komuna juaj i ka investuar të hyrat nga tatimi në pronë përgjatë 3 viteve të fundit.

Puna e tatimit në pronë në Kosovë

Shihni videot tona të shkurtra se si funksionojnë të ardhurat nga tatimi në pronë për të përmirësuar jetën e përditshme në të gjithë Kosovën.