Kategoritë e Vlerës

Më poshtë i keni të paraqitura kategoritë e pronave më të theksuara. Nën çdo kategori të pronës ju mund të shihni kategori të vlera të ndryshme.

Residenciale
a) Shtëpi
b) Banesë
c) Parking/Garazhë
d) E papërfunduar

Komerciale
a) Dyqan
b) Zyrë
c) Hotel
d) Restorant
e) Pishinë
f) Fushë Sportive e hapur
g) Fushë Sportive e mbyllur
h) Fushë Sportive
i) Pishinë dhe Fushë Sportive

Industriale
a) Punishte
b) Fabrikë
c) Depo/Magazinë

Bujqësore
a) Bujqësore
b) Hurdhat e peshqve

E braktisur
a) E braktisur

E banuar
a) Për banim/Jo Primare

E papërfunduar

Copy link
Powered by Social Snap