Formë: Kërkesë për korrigjim

Ju mund të shfrytëzoni këtë formë kur dëshironi të bëni korrigjime në regjistrin e tatimit në pronë.

  • Gabime në shkrim apo në llogaritje
  • Gabime në lidhje me tatimpaguesin përgjegjës
  • Gabime në lidhje me sipërfaqen (m2)
  • Gabime në lidhje me klasifikimin
  • Gabime në lidhje me pikën e lokacionit të pronës
  • Gabime tjera në regjistrin e tatimit në pronë.
Copy link
Powered by Social Snap