Formë: Ankesë ndaj Çertifikatës së Vlerës së Vlerësuar

Ju duhet të shfrytëzoni këtë formë nëse në Çertifikatën e vlerës së vlerësuar keni gjetur ndonjë prej sa vijon:

  • Kategoria e vlerës së objektit apo parcelës është e pasaktë
  • Zona e vlerës është e pasaktë
  • Sipërfaqja (m2) është e pasaktë
  • Standardi i gjendjes së një objekti është i pasaktë
  • Gabime tjera në regjistrin e tatimit në pronë, në të cilin është bazuar Çertifikata.
  • Çertifikata e vlerës së vlerësuar është në kundërshtim me dispozita tjera të Ligjit të Tatimit në Pronë apo Udhëzimet Administrative.

Sigurohuni që ankesat tuaja të dorëzohen me kohë!

Copy link
Powered by Social Snap