Formë

Këtu do të gjeni të gjitha format që kanë të bëjnë me tatimin në pronë. Për shembull, format për vet-deklarim të ndryshimeve në shfrytëzim të pronës, vet-deklarime për banim parësor, forma për ankesa dhe më shumë.

Ankesë

Shtyrje

Kërkesë

Vetё-deklarim