Vini re,
Për të qenë në gjendje për të shtypur faturën, prona juaj duhet të jetë e regjistruar me numrin tuaj personal në komunën ku gjendet prona