Data te rëndësishme

31 Mars

Dita e fundit për ankesa.

30 Prill

Dita e fundit për të paguar këstin e parë.

30 Shtator

Dita e fundit për të paguar këstin e dytë.

31 Tetor

Dita e fundit për të bërë kërkesë për korrigjime për zbatim të ndryshimeve në faturën e tatimit në prone për vitin që po vjen. Shihni ankesat për më shumë informata

30 Nëntor

Dita e fundit për të regjistruar banimin primar

30 ditë

Ju duhet të bëni regjistrimin brenda 30 ditëve nga:

Megjithatë, ndryshimet e shfrytëzimit dhe zgjerimeve të një prone duhet të regjistrohen më së voni deri më 30 Nëntor.

E rëndësishme! Mos rrezikoni gjoba! Sigurohuni që ju dhe prona juaj janë regjistruar saktë. Paguani me kohë për të shmangur gjobat dhe interesin për vonesë të pagesës.

Copy link
Powered by Social Snap