Shtyrja e datave për ankesë dhe pagesë të këstit të parë

Për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19 dhe problemeve me lëshimin dhe shpërndarjen e faturave të tatimit në pronë, datat për dorëzim të ankesave dhe pagesë të këstit të parë janë shtyrë. Data e fundit për ankesë për vitin 2020 – 31 MajData për pagesë të këstit të parë për vitin 2020 – 30 … Read more Shtyrja e datave për ankesë dhe pagesë të këstit të parë