Regjistroni numrin tuaj personal

Duke regjistruar numrin tuaj personal në Regjistrat e tatimit në pronë, ju do të keni përfitime si mundësinë për të shfrytëzuar shërbimet elektronike dhe marrjen e vetëm një fature për të gjitha pronat në një komunë. Autoritetet e tatimit në pronë synojnë që të jenë moderne dhe efikase. Regjistrimi i numrit personal shpie në efikasitet … Read more