E rëndësishme për zbritjen e banimit primar

Mos e humbsni zbritjen për banim primar! Për të përfituar zbritjen për banim primar 2022 dhe tutje, ju duhet të regjistroni pronën tuaj me numër personal. Sjellni letërnjoftimin me vete në zyrën komunale të tatimit në pronë për t’u regjistruar. Përdorni formën për vet-deklarim për të regjistruar pronën tuaj. Zbritja për banim primar është 15.000 … Read more

Regjistroni numrin tuaj personal për të përfituar zbritjen për banim primar

Mos e humbsni zbritjen për banim primar! Për të përfituar zbritjen për banim primar 2022 dhe tutje, ju duhet të regjistroni pronën tuaj me numër personal. Sjellni letërnjoftimin me vete në zyrën komunale të tatimit në pronë për t’u regjistruar. Përdorni formën për vet-deklarim për të regjistruar pronën tuaj. Zbritja për banim primar është 15.000 … Read more

E-Fatura tanimë e qasshme në eKosova!

If you have registered your property with your personal numer you can access your property tax bill and more online

Së pari ju kërkojmë falje dhe mirëkuptim për mos-funksionim e shërbimit të E-Faturës tash e disa kohë. Megjithatë, ju njoftojmë se tanimë shërbimi i E-Faturës është në dispozicion online, dhe ju mund t’i shtypni faturat e juaja me anë të platformës shtetërorë E-Kosova! Për më shumë informata rreth regjistrimit në platformë, ju lutem klikoni këtu. … Read more

Shihni të gjitha zonat e vlerës dhe nivelet e vlerës

Hartat e zonave të vlerës tani janë të disponueshme për vlerësimin e përgjithshëm të pronat komerciale dhe industrial. Nivelet e reja të vlerave përdoren si bazë për përcaktimin e tatimit të vlerësuar për 2021. Në mënyrë që të kemi një tatim të drejtë në pronë, baza për tatimin e vlerësuar është një vlerë që reflekton … Read more

Lajmërim me rëndësi rreth E-Faturës!

Ju njoftojmë se shërbimi i E-Faturës do të bartet në platformën kombëtare E-Kosova, e cila do të shërbej si platformë gjithpërfshirëse e shërbimeve shtetërore të qasshme online. Bartja e E-Faturës në platformën E-Kosova do të mundësojë siguri të plotë të informative tuaja, si dhe do të mundësoj funksionim e rregullt të shërbimit. Ky proces mund të … Read more

Data e fundit për ankesë

Dita e fundit për të dorëzuar një ankesë në lidhje me tatimin tuaj në pronë është 31 Mars. Nëse gjeni ndonjë gabim në faturën tuaj të tatimit në pronë, përdorni formën e ankesave të disponueshme në uebfaqen tonë. Dorëzojeni atë në zyrën e tatimit në pronë të komunës tuaj kur të jetë plotësuar. Për më … Read more

Implementimi i tatimit në tokë vazhdon

Implementimi i tatimit në tokë vazhdon. Më 2021, ju do të përfitoni një zbritje të përgjithshme prej 40 përqind nga vlera e vlerësuar e tokës suaj. Reforma e implementuar gradualisht e tatimit në tokë do të përmbyllet më 2023.

Vlerësimi i përgjithshëm i pronave komerciale dhe industriale

Gjatë vitit 2020, është kryer një vlerësim i përgjithshëm për pronat në kategoritë komerciale dhe industriale (edhe objekte edhe parcela). Vlerat e reja të vlerësuara do të jenë bazë për vlerësimin e tatimit në pronë për vitin 2021. Ju mund të shihni rezultatin e vlerësimit për pronën tuaj në Certifikatën e vlerës së vlerësuar. Ju … Read more