Suspendimi i gjobave dhe interesit

Mesazh nga Zyra e Informimit të Ministrisë së Financave dhe Transfereve: Tatimi në Pronë Të nderuar qytetarë, Duke pasur parasyshe gjendjen e rëndë të krijuar me paraqitjen COVID-19, në fillim të muajit Maj, Qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë vendim lehtësues për pagesën e faturave të Tatimit në Pronë. Me këtë vendim të Qeverisë … Read more

Implementimi i tatimit në tokë vazhdon

Implementimi i tatimit në tokë vazhdon. Më 2020, pronarët e pronave kanë marrë një zbritje të përgjithshme prej 60 përqind nga vlera e vlerësuar e tokës së tyre. Reforma e implementimit gradual të tatimit në tokë do të përmbyllet më 2023.