E-Fatura tanimë e qasshme në eKosova!

If you have registered your property with your personal numer you can access your property tax bill and more online

Së pari ju kërkojmë falje dhe mirëkuptim për mos-funksionim e shërbimit të E-Faturës tash e disa kohë. Megjithatë, ju njoftojmë se tanimë shërbimi i E-Faturës është në dispozicion online, dhe ju mund t’i shtypni faturat e juaja me anë të platformës shtetërorë E-Kosova! Ju lutem ta keni parasysh se çdo tatimpagues duhet t’i ketë pronat … Read more

Shihni të gjitha zonat e vlerës dhe nivelet e vlerës

Hartat e zonave të vlerës tani janë të disponueshme për vlerësimin e përgjithshëm të pronat komerciale dhe industrial. Nivelet e reja të vlerave përdoren si bazë për përcaktimin e tatimit të vlerësuar për 2021. Në mënyrë që të kemi një tatim të drejtë në pronë, baza për tatimin e vlerësuar është një vlerë që reflekton … Read more

Lajmërim me rëndësi rreth E-Faturës!

Ju njoftojmë se shërbimi i E-Faturës do të bartet në platformën kombëtare E-Kosova, e cila do të shërbej si platformë gjithpërfshirëse e shërbimeve shtetërore të qasshme online. Bartja e E-Faturës në platformën E-Kosova do të mundësojë siguri të plotë të informative tuaja, si dhe do të mundësoj funksionim e rregullt të shërbimit. Ky proces mund të … Read more

Data e fundit për ankesë

Dita e fundit për të dorëzuar një ankesë në lidhje me tatimin tuaj në pronë është 31 Mars. Nëse gjeni ndonjë gabim në faturën tuaj të tatimit në pronë, përdorni formën e ankesave të disponueshme në uebfaqen tonë. Dorëzojeni atë në zyrën e tatimit në pronë të komunës tuaj kur të jetë plotësuar. Për më … Read more

Copy link
Powered by Social Snap