Data e fundit për korrigjime

Data 31 Tetor është dita e fundit për të kërkuar korrigjime në mënyre që të siguroheni që ato të merren parasysh në faturën e tatimit në pronë vitin e ardhshëm.

Kontrolloni faturën tuaj të fundit për të parë nëse është e saktë (kontrolloni sipërfaqen, kategorinë e vlerës, hisen etj).

Gjithashtu mbani mend:

A është adresa juaj e saktë? Nëse jo, kontaktoni zyrën komunale të tatimit në pronë për të bërë korrigjimin

Copy link
Powered by Social Snap