Shihni të gjitha zonat e vlerës dhe nivelet e vlerës

Hartat e zonave të vlerës tani janë të disponueshme për vlerësimin e përgjithshëm të pronat komerciale dhe industrial.

Nivelet e reja të vlerave përdoren si bazë për përcaktimin e tatimit të vlerësuar për 2021. Në mënyrë që të kemi një tatim të drejtë në pronë, baza për tatimin e vlerësuar është një vlerë që reflekton vlerën e tregut. Kjo vlerë vlerësohet rregullisht për të reflektuar ndryshimet në vlerën e tregut.

Copy link
Powered by Social Snap