Implementimi i tatimit në tokë vazhdon

Implementimi i tatimit në tokë vazhdon. Më 2020, pronarët e pronave kanë marrë një zbritje të përgjithshme prej 60 përqind nga vlera e vlerësuar e tokës së tyre. Reforma e implementimit gradual të tatimit në tokë do të përmbyllet më 2023.