Shtyrja e datave për ankesë dhe pagesë të këstit të parë

Për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19 dhe problemeve me lëshimin dhe shpërndarjen e faturave të tatimit në pronë, datat për dorëzim të ankesave dhe pagesë të këstit të parë janë shtyrë.

Data e fundit për ankesë për vitin 2020 – 31 Maj
Data për pagesë të këstit të parë për vitin 2020 – 30 Qershor
Data për pagesë të këstit të dytë mbetet e pandryshuar – 30 Shtator

Kërkojmë ndjesë për ndonjë shqetësim të shkaktuar.

Kur të merrni faturën tuaj – ju lutemi kontrolloni që gjithçka është e saktë.

Copy link
Powered by Social Snap