Na përcjellni në Facebook

Nëse dëshironi të siguroheni që të mos ju ikin informatat më të fundit që kanë të bëjnë me tatimin në pronë, ju mund të na përcjellni në Facebook.

Departamenti i Tatimit në Pronë ka një faqe Facebooj. Këtu, ne publikojmë lajme që kanë të bëjnë me tatimin në pronë. Gjithashtu, këtu ne do të publikojmë edhe rikujtime të datave të rëndësishme etj.

Duke pëlqyer faqen tonë FB, ju do t’i shihni postimet tona në faqen tuaj.

facebook.com/tatimineprone

Copy link
Powered by Social Snap