Jetoni Jashtë?

Nëse e regjistroni pronën me numrin tuaj personal, ju mund të keni qasje në faturën tuaj përmes shërbimit tonë e-faturë. Çdokush që zotëron apo posedon një pronë në Kosovë është i obliguar të paguaj tatim në pronë. Nëse jetoni jashtë, mund të jetë e vështirë që të përmbushni obligimet e juaja me kohë.

Lexoni më shumë »

Copy link
Powered by Social Snap