Kontrolloni faturën tuaj – sigurohuni që gjithçka është e saktë

Për t’u siguruar që tatimoheni saktë, ju duhet të kontrolloni disa gjëra në faturën tuaj dhe dokumentet e tjera.

  1. Sigurohuni që të gjitha parcelat dhe objektet tuaja janë përfshirë në një faturë.
  2. Kontrolloni hisen tuaj, sipërfaqen dhe kategorinë e vlerës për secilin objekt dhe parcelë.

Lexoni më shumë »

Copy link
Powered by Social Snap