Të gjitha parcelat kanë një vlerë zyrtare të vlerësuar

Në 2019, ju do të merrni një Certifikatë të vlerës së vlerësuar për parcelën tuaj. Vlera e vlerësuar kryesisht do të përdoret si bazë për tatimin e pronës në tokë.

Tatimi në tokë do të implementohet nga viti 2019. Tatimi do të bazohet në një vlerë zyrtare të vlerësuar e cila do të përcaktohet përmes vlerësimit në masë të të gjitha parcelave.

Ju do të merrni një Certifikatë të vlerës së vlerësuar së bashku me faturën e tatimit. Ju gjithashtu mund të shihni vlerat e vlerësuara në e-shërbime. 

Copy link
Powered by Social Snap