Lajmet më të rëndësishme sa i përket tatimit në pronë

Nga Janari 2019 zbatohen rregullore të reja sa i përket tatimit në pronë. Këto janë lajmet më të rëndësishme dhe disa gjëra që mund të duhet t’i bëni.

 • Datat e reja të pagesës për tatim në pronë: 30 Prill dhe 30 Shtator sipas ligjit. Megjithatë, datat për vitin 2019 janë 28 Qershor dhe 30 Shtator.
 • Tatimi në tokë është implementuar më 2019 për parcela në kategoritë e pronës pyjore, rezidenciale, komerciale dhe industriale. Për parcela bujqësore implementimi është shtyrë.
 • Të gjitha parcelat, në të gjitha kategoritë e pronës kanë një vlerë zyrtare të vlerësuar. Të gjitha objektet bujqësore kanë një vlerë zyrtare të vlerësuar. Objektet tjera do të vlerësohen viteve në vijim.
 • Ju do të merrni një Çertifikatë të vlerës së vlerësuar për parcelat e juaja (përveç bujqësore) dhe objektet bujqësore me Faturën tuaj të tatimit në pronë.
 • Vlera zyrtare e vlerësuar është vlerë e bazuar në treg.
 • Një zbritje e përgjithshme zbatohet për parcelat. Ajo zbritet nga vlera e vlerësuar në mënyrë që tatimi në tokë të implementohet gradualisht.
 • Toka e kultivuar ëahtë përjashtuar nga tatimi në pronë. Kjo do të zbatohet kur tatimi në tokë të implementohet edhe për parcela bujqësore.
 • Zbritja për banim parësor është rritur nga 10,000 në 15,000 €. Ju mund të keni vetëm një banim parësor.
 • Nga viti 2020, ju duhet të regjistroni numrin tuaj personal në regjistrin e tatimit në pronë për të përfituar nga zbritja për banim parësor.

Ju duhet të:

 • Kërkoni korrigjime nëse gjeni ndonjë gjë gabim sa i përket informatave të regjistruara për ju apo pronën tuaj.
 • Regjistroni numrin tuaj personal në regjistrin e tatimit në pronë për të pasur përfitime.
 • Sigurohuni që të merrni një Faturë dhe një Çertifikatë për të gjitha pronat që i zotëroni apo posedoni. Nëse nuk keni pranuar një faturë për të gjitha parcelat dhe objektet tuaja deri më  1 mars ju lutemi shkoni në zyrën tuaj komunale apo në e-shërbime për të marrë faturën.
Copy link
Powered by Social Snap