Mirë se vini!

Shihni se si komuna juaj i investion të hyrat nga tatimi në pronë.

Kur duhet të paguani

Data e fundit për pagesën e këstit të parë të tatimit në pronë është 30 Prill. Kësti i dytë duhet të paguhet para datës 30 Shtator. Nëse vonoheni për pagesë, ju do të ngarkoheni me gjoba dhe interes.

Regjistroni pronën tuaj

Nëse posedoni një pronë – sigurohuni që ta regjistroni atë me numër personal për të përfituar nga zbritja për banim primar.

Shtyp Faturën

Në kuadër të e-shërbimeve (shërbimet elektronike), ju do të jeni në gjendje të shkarkoni faturen tuaj dhe dokumentet e tjera. Shërbimet elektronike mund t’i qasni në platformën E-Kosova


Lajme të reja

Më shumë lajme »

Copy link
Powered by Social Snap