Mirë se vini!

Shihni se si komuna juaj i investion të hyrat nga tatimi në pronë.

Kur duhet të paguani

Pagesa për tatimin e vlerësuar është ndarë në dy këste. Sigurohuni të paguani në kohë. Nëse vonoheni për pagesë, ju do të ngarkoheni me gjoba dhe interes.

Shtyp Faturën

Në kuadër të e-shërbimeve (shërbimet elektronike), ju do të jeni në gjendje të shkarkoni faturen tuaj dhe dokumentet e tjera. Këtu ju do të mund të gjeni shërbimet elektronike sic janë hartat e vlerës së zonave dhe mund të shihni vlerën e vlerësuar. 

Regjistroni pronën tuaj

Nëse posedoni një pronë – sigurohuni që posedimi juaj të regjistrohet në regjistrat e tatimit në pronë.

Lajme të reja

Më shumë lajme »

Copy link
Powered by Social Snap