Vi ste u: Porez na imovinu za zemljište


Porez na imovinu za zemljište23 April, 2018 Vi smatrate sebe kao vlasnika imovine - ali da li možete dokazati ako je potrebno ? Jedini način da se dokaže vaše vlasništvo je da je registrujete u Registar prava na nepokretnu imovinu. Kada je vaše vlasništvo registrovano, vaša imovinska prava su sigurna i vi ćete se smatrati kao zakonski vlasnik. Kao zakonski vlasnik vi ćete moći da koristite svoju imovinu kao zalog za kredite, možete ga prodati i možete ga preneti na svoje naslednike.

Ako vlasništvo imovine nije pravilno registrovano, vi ste izloženi nekim rizicima:

  • U slučaju da niste registrovali zajedničko vlasništvo jedne imovine, registrovani vlasnik može da koristi tu imovinu da dobije kredit ili prodati bez vašeg ovlašćenja.

  • Ako ste prodali imovinu i niste proverili da li je kupac registrovan kao vlasnik, vi rizikujete da plaćate porez na imovinu za imovinu koju ste već prodali.


Da bi bili sigurni da je vaše vlasništvo pravilno registrovano, molimo posetite Opštinsku Kancelariju za katastar, kako bi proverili da li ste registrovani kao zakonski vlasnik.

Posebno ohrabrujemo žene da osiguraju svoja imovinska prava registracijom svoje imovine.

Možete naći više informacija: http://www.kca-ks.org/sr/regjistro-pronen

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.