Vi ste u: Porez na imovinu za zemljište


Porez na imovinu za zemljište


Porez na zemljište biće implementiran 2019. godine


23 April, 2018 Porez na zemljište biće implementiran od 2019. godine. Procenjena vrednost odražavaće tržišnu vrednost i utvrđuje se kroz procenu na nivou cele države. Možete videti rezultate preliminarne procene u našim mapama zone vrednosti. Takođe možete posetiti vašu lokalnu kancelariju za porez na imovinu da biste videli područja vrednosti, nivoe vrednosti i preliminarno procenjenu vrednost.

Da bi se izbegao nagli porast u plaćanju poreza, samo 20% procenjene vrednosti će biti predmet poreza u prvoj godini. Sva lica koja plaćaju porez na imovinu za parcele dobiće račun u januaru. Ako ste odgovorni za plaćanje poreza na imovinu, dobićete račun koji pokriva i zemlju i objekte.

Prema novom Zakonu o porezu na nepokretnu imovinu, Skupština opštine će nametnuti poreske stope najkasnije do 30. novembra. Kada budu postavljeni, oni će biti objavljeni na ovoj stranici. Zakon dozvoljava poreske stope da variraju u skladu sa sledećim:

Kategorija imovine Poreska stopa parcele
Poljoprivredna 0,15-0,5%
Šumska 0,15-0,3%
Stambena 0,15-1%
Komercijalna 0,15-1%
Industrijalna 0,15-0,8%

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.