Vi ste u: Porez na imovinu za zemljište


Porez na imovinu za zemljište


Koliko vredi vaša zemlja?


08 May, 2017 Nađite je u našoj izložbi koja počinje u mesecu maju!
Urađena je preliminarna procena svih parcela na Kosovu.
Vi možete naučiti mnogo oko procene i videti rezultate te procene na dva načina:
 • Posetitite izložbu u vašoj opštini
 • Posetite ovu web stranicu da bi videli što više informacija (od 16 maja)

Prilikom izložbe i na web stranici vi možete:

 • Naučiti više oko procene parcela
  1. Zašto
  2. Kada
  3. Kako

 • Pogledajte rezultat preliminarne procene u vašoj opštini
  1. Pogledajte preliminarne procene zona
  2. Pogledajte preliminarne nivoe vrednosti
  3. Nađite preliminarnu vrednost vaše parcele (u većini slučajeva)

 • Dajte komentare o rezultatima preliminarne procene (samo u kancelariji vaše opštine za porez na imovinu).

Na prvi dan izložbe u svakoj opštini, vi ćete imati mogućnost da se susretnete sa procenitelje i osoblje odeljenja za porez na imovinu

Izložba počinje u 10:00, na sledeće dane:

Dobrodošli!
Opština Datum
Dečani 18 Maj
Djakovica 18 Maj
Glogovac 24 Maj
Gnjilane 19 Maj
Dragaš 19 Maj
Istok 29 Maj
Kačanik 29 Maj
Klina 22 Maj
Kosovo Polje 26 Maj
Kamenica 24 Maj
Mitrovica 18 Maj
Lipjan 31 Maj
Novo Brdo 22 Maj
Obilič 19 Maj
Orahovac 25 Maj
Peč 17 Maj
Podujevo 17 Maj
Opština Datum
Priština 16 Maj
Prizren 17 Maj
Skenderaj 26 Maj
Štimlje 23 Maj
Štrpce 25 Maj
Suva Reka 30 Maj
Uroševac 19 Maj
Vitina 23 Maj
Vucitrn 22 Maj
Mališevo 29 Maj
Junik 24 Maj
Mamuša 23 Maj
Hani Elezit 31 Maj
Gračanica 29 Maj
Ranillug 17 Maj
Parteš 25 Maj
Klokot 18 Maj

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.