Pažnja!

Propisi na ovoj internet stranici važe do 2018 godine.

Novi propisi koji se primenjuju od poreske 2019. godine objašnjeni su u novoj elektronskoj kancelariji koja će se vrlo brzo otvoriti.

Najvažnije izmene možete videti u članku ispod.

 

Institucije oslobođene od poreza na imovinu

Sledeće institucije i organizacije su oslobođene od plaćanja poreza na imovinu:
1. Vladine institucije Republike Kosovo;
2. Ujedinjene nacije ili njeni organi, specializovane agencije Ujedinjenih nacija i Evropska unija;
3. Multinacionalne snage Kosova( KFOR, ICO i EULEX ) ;
4. Diplomatske predstavništva i akreditirani konzulati u državi Kosovo da njihovo regulisanje bude sporazumom reprociteta između država, stranih kancelarija za vezu, vladinih agencija, međuvladinim organizacijama ili strane donatorske agencije koje sprovode humanitarnu pomoć, rekonstrukcione radove, civilna administracija ili tehnička pomoć unutar Kosova;
5. Nevladine organizacije sa statusom javne uzajamne koristi u skladu sa Zakonom za Asocijaciju Nevladinih Organizacija na Kosovu; i
6. Verske institucije utvrđene zakonom, čije se vlasništvo drži i koristi za versku namenu;
7. Objekti koji su zakonom proglašeni zaštićenim kulturnim i istorijskim spomenicima.


U slučaju da se imovina koristi u komercijalne svrhe oslobađanje od poreza se ne primenjuje.
Član 8.1 i 8.2 iz zakona br. 03/L- 204 o porezu na nepokretnu imovinu na Kosovu.Kako se koristi prihod sa poreza na imovinu?


Prikupljeni novac sa poreza na imovinu, skupa sa ostalim taksama se potroši za poboljšanje življenja u našim opštinama, kao što su: putevi, škole i ostale planirane kapitalne investicije u tu svrhu.

Dali hteli znati kako opština potroši prihod sa poreza na imovinu?


Ovde možete naći učinjene troškove u vašoj opštini:

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.