Vi ste u: Poreska vrednost → Kategorije imovine


icon

Poreska vrednost

Printer  Verzija za štampanje


Kategorije imovine

U zavisnosti od namene imovine objekti su podeljeni u šest različitih kategorija .

Rezidentna imovina
Rezidentna imovina je nepokretna imovina koja služi za elementarne potrebe stanovanja i u ovu kategoriju spadaju: kuće, stanovi i slična struktura.

Imovina za stambenu namenu
Imovina za stambenu namenu koja se koristi za potrebe stanovanja ljudi obuhvata zemljište, garaže, prostore parkinga i slične nekomercijalne strukture.

Komercijalna imovina
Sva imovina koja se koristi za biznis (u poslovne svrhe) svih vrsta smatraće se komercijalnom imovinom. Primera radi, imovina koja se koristi za trgovinu, prodaju na malo, za razne usluge, rekreaciju ili sportske i umetničke aktivnosti. Imovina koja se koristi u obrazovne ili zdravstvene svrhu takođe se smatra komercijalnom.

Industrijska imovina
Industrijska imovina je imovina koja se koristi za proizvodnju , preradu ili uskladištenje robe, obuhvatajući fabrike, skladišta, radionice i druge slične objekte i zgrade.

Poljoprivredna imovina
Sva imovina i objekti koji se koriste u poljoprivredne svrhe, smatraju se poljoprivrednom imovinom.

Nepokretna napuštena imovina i neuseljive strukture

Nedovršena imovine
Imovine koja je još uvek gradi, što ne ispunjava uslove za normalnu upotrebu.

<< Nazad

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.