Vi ste u: Poreska vrednost


icon

Poreska vrednost

Printer  Verzija za štampanje


Procena poreza na imovinu se obavlja svake godine.

Procenjeni porez

Porez koji vi morate da svake godine platite, (prema proceni vrednosti), određuje se umnožavajući vrednost vaše imovine sa poreskom normom.

Procenjeni porez =

poreska vrednost * poreska norma


<< Idi gore

Vrednost oporezovane imovine

Vrednost imovine koja se oporezuje je obračunata vrednost jedne određene imovine, nakon odbijanja procenta za primarno stanovanje, u slučaju kada je to sniženje moguće.

Oporezivana vrednost =

obračunata vrednost – sniženje zbog primarnog


<< Idi gore

Obračunata vrednost

Upotrebljena vrednost koja plaćena svake god. nakon obračunavanja poreza koje obračunata 31, decembra prethodne god.

Procena imovine se vrši svakih 3 do 5 god. Za više informacije kliknite


Obračunata vrednost za porez na imovinu je uticana od ovih faktora:
• Kvadratura objekta,
• Kategorija objekta
• Zona procene
• Kvalitet (posle završenje anketiranje)

<< Idi gore

Kategorija procene

Sve zgrade su kategorizovane u dve kategorije:
• Kategorija imovine
• Kategorija procene ( primarna upotreba)

Kategorija imovine određuje poresku normu koja se primenjuje. Ovde pročitajte više o kategorijama imovine.
.U svakoj kategoriju imovine ima nekoliko kategorija procene.

Kategorija procene određuje vrednost kvadratnog metra imovine normalne kvalitete, u posebnoj zoni procene. Razne kategorije procene imaju razne vrednosti kvadratnog metra.
Da bi videli razne kategorije procene imovine kliknite ovde.

Vrednost kvadratnog metra je odrešena od komunalne komisije za procenu. Da biste videli vrednosti o kvadratnom metru za period od 2001 do 2015 godine

<< Idi gore

Zone procene

Svaka je opština svoju teritoriju podelila na nekoliko zona procene. Ove zone predstavljaju razliku u vrednosti koja se primenjuje za iste objekte zavisno od lokacije u kojoj se nalaze. Obično vrednost se povećava ako je objekat blizu centra grada.

Ako želite da vidite razlike oporezovanja po zonama procene u vašoj opštini, posetite opštinsku kancelariju poreza u vašoj opštini.

<< Idi gore

Smanjenje za objekte stanovanja

Ako živite u vašoj kući, istu vi možete prijaviti kao glavno vaše prebivalište. Svako lice uživa pravo smanjenja u iznosu od 10.000 € od celokupne oporezive vrednosti, u slučaju da se ista registrira kao stambeni objekat.

Pretpostavke:

 


Obračunata vrednost:

30 000 €


Stambeni objekat?

Da


Poreska norma:

0,15%


Obračunavanje:

 


Oporezivana vrednost:

20 000 € (30 000 – 10 000)


Iznos poreza na imovinu koji se mora uplatiti:

30 € (20 000 * 0,15%)


<< Idi gore

Poreska norma

Poreska norma se razlikuje od opštine do opštine. SO može da odredi poresku normu na godišnjoj osnovi. Norme mogu biti od 0.15 % do 1 % .

Poreske norme se razlikuju u zavisnosti od kategorije.

Da bi videli pravosnažne poreske norme kliknite na dokumentu PDF.

<< Idi gore

Kategorija imovine

U zavisnosti od namene imovine, objekti su podeljeni na 7 razne kategorije.
• Imovina za stambenu namenu
• Komercijalna imovina
• Rezidentna imovina
• Industrijska imovina
• Poljoprivredna imovina
• Nepokretna napuštena imovina i napuštena struktura
• Nedovršena vlasništva

Za više informacija za razne kategorije kliknite ovde.


<< Idi gore

<< Idi gore

<< Idi gore

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.