Vi ste u: Registracija imovine


icon

Registracija imovine

Printer  Verzija za štampanje


Sva imovina na Kosovu se mora registrovati u bazi podataka za porez na imovinu.

Ko treba da registruje imovinu?

• Kao vlasnik imovine vi ste odgovorni da registrujete vašu imovinu u bazi podataka poreza na imovinu.
• Iako niste vlasnik imovine, vi ste odgovorni da je registrujete, ako je koristite ili ste je zauzeli.

Kada trebate da registrujete imovinu?

Vi morate da vašu imovinu registrujete što pre, ako ste već počeli da je izgradite. Ona mora biti registrovana, i u procesu izgradnje kao imovina u izgradnji (kao nedovršena imovina).
Kada se objekat završava, vi ste dužni da je prijavite i registrujete u kancelariji za porez na imovinu, kako bi ona bila proknjižena u adekvatnoj poreskoj kategoriji.

Ako ste proširili ili ste vršili popravke u vašem objektu, vi morate i to ta prijavite i registrujete u bazi podataka poreza na imovinu.

Da li moram prijaviti o promenama na svoju imovinu?

Ako proširim ili ste poboljšali nešto u zgradi, morate to da registrujete. Takođe, promene u korišćenju imovine moraju biti registrovane u bazi podataka poreza na imovinu .

Kako treba registrovati vašu imovinu?

Da bi ste registrovali vašu imovinu, vi trebate posetiti opštinsku kancelariju za porez na imovinu i informišete ih o vašoj imovini. Nakon toga, će dotični službenici iz Kancelarije za porez na imovinu, posetiti vašu imovinu da bi zabeležili potrebne informacije o vašoj imovini.


Takođe, kada pravite izmene u imovinu ili korišćenje imovine, morate da obavestite Opštinsku Kancelariju poreza na imovinu za to.

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.