Vi ste u: Isplate


icon

Isplate

Printer  Verzija za štampanje


Svake godine se vrši procena poreza na imovinu. Najkasnije do 31 marta morate dobiti fakturu poreza na imovinu.


Faktura se objašnjava u nastavku..

Iznos za plaćanje

Račun prikazuje ukupan porez, koji je obračunat za aktuelnu godinu. Ako imate nepodmireni poreski dug od prethodnih godina, to se takođe prikazuje na računu.

Procenjeni porez za ovu god. Je podeljen u dve rate, sa dva različita datuma plaćanja.

<< Idi gore

Datum plaćanja

Uplata poreza treba da se izvrši najkasnije:

30. April – prva rata
31. Septembar – druga rata

Ako imate dug od ranijih godina, preporučujemo vam da taj iznos podmirite što pre da bi ste izbegli plaćanju kamate i dodatne kazne.

<< Idi gore

Kako placati

Vaš porez možete uplatiti u svakoj banci koja je licencirana od Kosovske centralne banke. Vaš račun ima jedan specifični kod - uniref – koji garantuje da se vaša uplata registruje na vaše ime. Dakle, važno je da prilikom uplate poreza, ponesete i vaš račun sa sobom.

Savetujemo vas da uvek sačuvate račun.

Napominjemo da je svaki zadužen, u početku pokriva sve poreze za tekuću godinu. Iako prekomerne količine će pokriti dugove iz prethodnih godina .


Primer

<< Idi gore

Porez platite u predviđenom roku da bi ste izbegli kamatu i dodatne kazne !

Po isteku roka, primeniće se kazna od 10%.

Osim kazne, primeniće se i kamata od 1%, za svaki mesec kašnjenja.

Ovde možete naći više informacija o kamatama i kaznama.

<< Idi gore

Verifikacija ( sertifikati) o uplati

Kada ste ispunili sve svoje obaveze plaćanja, vi možete da dobijete dokaz o uplati u Opštinskog kancelariju za poreza na imovinu. Da bi mogli da dobijete potvrdu o uplati morate da se izjasni Vaš lični broj.

Imajte na umu, ovo će potrajati nekoliko dana nakon uplate na banku, nakon uplate se evidentiraju u sistemu poreza na imovinu. Zato morate da čekate nekoliko dana pre nego što odete u lokalnu kancelariju za poreza da se potvrde o uplati .

<< Idi gore

Odlaganje poreza

Pod izvanrednim uslovima, vi možete odložiti plaćanje poreza na imovinu. Da bi ste to mogli uraditi, trebate postupati kao u nastavku:

• U zahtevu trebate naznačiti konkretan računu, odnosno uplatu koju želite odlagati.
• Kada je u pitanju porez na imovinu koja se koristi za stanovanje.
• Kada vas uplata poreza na imovinu dovodi u tešku materijalnu situaciju.
• Vi možete prezentirati suštinske dokaze koji potvrđuju teško materijalno stanje.

Za period odlaganja poreza, obračunava se kamata, ali ne i dodatna kazna.

Odloženi porez i kamata čine garanciju protiv imovine u korist opštine. Takva garancija ima prednost u odnosu na sve ostale garancije koje se predaju kasnije.

Ako želite da ponesete zahtev za odlaganjem vašeg poreza trebate postupati kao u nastavku:

1. Popunite donju formu
2. Predajte popunjenu formu u vašoj Opštinskoj kancelariji poreza na imovinu

Ovde se može preuzeti forma za uplatu poreza. Ovu formu, vi možete takođe dobiti i u vašoj Opštinskoj kancelariji poreza na imovinu.


Forma za uplatu poreza.

<< Idi gore

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.