Vi ste u: VAŽNE VESTI


VAŽNE VESTI


Novi zakon o Porezu na Imovinu


03 October, 2018
Počev od 01. oktobra 2018. godine, novi zakon o porezu na nepokretnu imovinu stupa na snagu.
Kao poreski obveznik, primetićete promene počev od naredne godine.

Najvažnije promene su:
  • Početak poreza na zemljište
  • Novi datumi za plaćanje su, 1. rata do 30. aprila i 2. rata do 30. septembra
  • Veći popust za primarno stanovanje - 15.000 evra
  • Popust za primarno stanovanje se primenjuje samo na imovinu
  • Izdat će se sertifikat procenjene vrednosti za svu imovinu
  • Nove žalbene procedure
  • Račun poreza na imovinu dostaviće se, uglavnom, poreskom obvezniku – ne na adresu imovine.

Za više informacija pogledajte Zakon:
Zakon br. 06 / L-005 o porezu na nepokretnu imovinu

Ko je vlasnik Vaše imovine?


23 April, 2018
Nemojte rizikovati vašu imovinu! Uverite se da vaše vlasništvo je pravilno registrovano u Registar prava na nepokretnu imovinu u vašoj opštinskoj kancelariji za katastar. Pročitajte više...

Porez na zemljište biće implementiran 2019 godine


23 April, 2018
Od 2019. godine porez na zemljište biće određen i za parcele. U januaru 2019. godine primit ćete prvi račun za porez na zemljište.

Pročitajte više o porezu na zemljište ovde.

Koliko vredi vaša zemlja?


08 May, 2017
Nađite je u našoj izložbi koja počinje u mesecu maju!
Urađena je preliminarna procena svih parcela na Kosovu.
Vi možete naučiti mnogo oko procene i videti rezultate te procene na dva načina:
  • Posetitite izložbu u vašoj opštini
  • Posetite ovu web stranicu da bi videli što više informacija (od 16 maja)

Prilikom izložbe i na web stranici Vi možete: Naučiti više

Elektronski servis za Porez na imovinu " e - račun " je sada dostupan


16 June, 2016

Počinje elektronsko fakturisanja Poreza na Imovinu “E-Računi”


01 March, 2016
Ministarstvo finansija obaveštava sve građane Republike Kosova da je danas počela primena elektronskog fakturisanje za Porez na imovinu "E-Račun", kroz koju se poreskim obveznicima omogućava prijem računa praćenje stanja kao i uplata poreza na imovinu u najbližoj tački, pošti ili banci.

Putem korišćenja ove elektronske usluge, poreski obveznici će uštedeti vreme i novac, ujedno će moći da prate stanje u bilo kom trenutku. Pored toga, zakon broj UNIREF u računu omogućuje poreskim obveznicima da izvrši plaćanje putem bankarskog sistema, e-banking.

Uslov za korišćenje ovog elektronskog sistema od strane poreskih obveznika je uvođenje ličnih podataka: lični broj, ime i prezime.

Implementacija plaćanja ovim najsavršenijim sistemom za plaćanja poreza na imovinu od Ministarstva finansija, je još jedna obaveza Vlade u druga posvećenosti za pružanje boljih i bržih usluga za poreske obveznike.

Za pristup elektronskim uslugama, poreski obveznici trebaju da posete službeni sajt poreza na imovinu: https://fatura.tatimineprone-rks.org/.

Iskoristite opraštanje duga za porez na imovinu !


30 November, 2015
Na osnovu Administrativnog uputstva Vlade Kosova sprovodiće se oproštaj javnih dugova.

Zakon br. 05/L-43 – ZAKON O OPROŠTAJU JAVNIH DUGOVA
Administrativno uputstvo br. 04/2015 – PROCEDURE OPROŠTAJA JAVNIH DUGOVA

Svrha ovog Administrativnog uputstva je da omogući oproštaj starih dugova koji datiraju iz perioda pre osnivanja države Kosovo u 2008. godini. Pročitajte više.

Registrujte tačnu imovinu


30 November, 2015
Ako vlasništvo nad imovinom nije tačno registrovano, izlažete se nekim rizicima:
•    Ako ste vi ili vaši prethodnici prodali imovinu i niste osigurali da kupac bude registrovan kao vlasnik, moraćete da platite porez na imovinu za imovinu koja nije više u vašem vlasništvu. Pročitajte više

Pripreme za sprovođenje poreza na imovinu za zemljište


14 January, 2015

Danas porez na imovinu se stavlja samo na vrednost objekata. Sada se vrše pripreme za proširenje poreza na imovinu da uključi i vrednost zemljišta.

To će uticati na neka poboljšanja za vas:

- Vaša opština će imati više prihoda da bi imali kapitalne investicije koje će poboljšati svakodnevni život za vas, vašu porodicu i vašu zajednicu. (Da bi videli kako vaša opština ulaže prihode od poreza na imovinu kliknite ovde )

- Vi ćete dobiti akt procene koji potvrđuje vrednost vaše imovine. Ova zvanično utvrđena vrednost će olakšati, ubrzati i učiniti da jeftinije dobijete kredit, jer banke više ne treba izvršavati posebnu procenu pre nego što će vam dodeliti kredit.

- Neke opštinske takse i tarife će biti zamenjene sa prihodima od poreza na zemljište, što znači da će troškovi za biznise biti predvidljiviji, transparentniji , nego što su danas.

Kako primeniti porez na zemljište?

Porez će se obračunavati na osnovu približne vrednosti, što će odražavati tržišnu vrednost zemljišta.

Da bise izbeglo veliko i naglo povećanje poreskog opterećenja za sve poreske obveznike, porez na zemljište će se postepeno sprovoditi počev od 2017. godine.

Možete pročitati više o sprovođenju poreza na zemljište ovde .

INFORMACIJE ZA DISTRIBUCIJU PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU


21 October, 2014
Imajte u vidu da, svako plaćanje u početku obuhvata sve poreze tekuće godine. Dok, višak plaćanja će pokriti dugove iz prethodnih godina.

Poreski obveznici , koji žele da promeni oblik plaćanja distribucije, imaju sledeće dodatno pojašnjenje

Svaki poreski obveznik koji je nezadovoljan ovom formom distribucije plaćanja treba posetiti Opštinsku kancelariju poreza na imovinu i tražiti izmenu forme distribucije plaćanja za njegovu / njenu imovinu, tako da u početku pokriju svi dugovi iz prethodnih godina, dok prekoraćeni iznosi pokriju porez tekuće godine i ovaj zahtev će se ispuniti od službenika za porez na imovinu.

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.