Pažnja!

Propisi na ovoj internet stranici važe do 2018 godine.

Novi propisi koji se primenjuju od poreske 2019. godine objašnjeni su u novoj elektronskoj kancelariji koja će se vrlo brzo otvoriti.

Najvažnije izmene možete videti u članku ispod.

Za više informacije klikni u žuti buton .


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.