Vi ste u: Sprovođenja


icon

Sprovođenja

Printer  Verzija za štampanje


Zakon daje Opštini za pravo da prinudno ubere porez na imovinu.

Zakašnjela uplata poreza

Ako ste sa uplatom poreza na imovinu zakasnili, kazne i kamate će se primeniti, a to povećava vaš dug. Da bi ste to izbegli, molimo da vaš porez na imovinu uplatite najkasnije pre isteka roka.


Ovde pročitajte više o kamatama i kaznama..

<< Idi gore

Neplaćanje poreza

Ako na plaćate vaš porez,opština ima pravo da prinudno ubire porez na imovinu. Ako niste uplatili porez na imovinu dobićete od opštine jedno upozorenje ili zadnju opomenu.

Neuplaćeni porez na imovinu predstavlja garanciju za imovinu u interesu opštine.

Ako na plaćate dug u roku od 10 dana, od dana prijema zadnje opomene, opština može izdati nalog za oduzimanje vaših prihoda i aseta. Vaši aseti se mogu prodati radi pokrivanja vašeg duga. Opština takođe može prekinuti opštinske usluge koje se odnose na vašu imovinu.

Ako i nakon 2 godine po prijemu poslednjeg upozorenja niste platili dug, vaše pravo na imovinu prestaje (anulira se). Ta oduzeta imovina će se prodati na javnom nametanju, po zakonu 03/L-204 člana 18 i 19


<< Idi gore

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.