Vi ste u: Preuzimanja


icon

Preuzimanja

Printer  Verzija za štampanje


Ovde možete preuzeti sve naše forme koje su na raspolaganju, sa informacijama flajere i brošure. Takode možete preuzeti Zakona poreza na imovinu i administrativnih direkcije. Da biste mogli da preuzmete ovih materijala, morate imati Adobe Acrobat. Ako ga nemate, možete preuzeti ovde.
Godišnji izveštaj fakturisanja i naplata poreskih obaveza 2012
Godišnji izveštaj fakturisanja i naplata poreskih obaveza 2013
Izveštaj Obračuna i Naplata 2012
Izveštaj Obračuna i Naplata 2013
Legislativa o zarađivanju duga
Formulari i Informativni Materiali
Pravni akti
Standarde
Opstine poreske norme
Kategorija procene za opstine

Deçan - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Gjakovë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Gllogoc - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Gjilan - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Dragash - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Istog - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Kaçanik - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Klinë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Fushë Kosovë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Kamenicë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Mitrovicë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Lipjan - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Novobërdë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Obiliq - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Rahovec - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Pejë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Podujevë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Prishtina - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Prizren - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Skënderaj - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Shtime - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Shtërpcë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Suharekë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Ferizaj - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Viti - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Vushtrri - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Malishevë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Junik - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Mamushë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Hani i Elezit - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Graçanicë - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Ranillug - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Partesh - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB
Kllokot - Porezka stopa
ALB
ENG
SRB

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.