Vi ste u: Preuzimanja


icon

Preuzimanja

Printer  Verzija za štampanje


Ovde možete preuzeti sve naše forme koje su na raspolaganju, sa informacijama flajere i brošure. Takode možete preuzeti Zakona poreza na imovinu i administrativnih direkcije. Da biste mogli da preuzmete ovih materijala, morate imati Adobe Acrobat. Ako ga nemate, možete preuzeti ovde.
Godišnji izveštaj fakturisanja i naplata poreskih obaveza 2012
Godišnji izveštaj fakturisanja i naplata poreskih obaveza 2013
Izveštaj Obračuna i Naplata 2012
Izveštaj Obračuna i Naplata 2013
Legislativa o zarađivanju duga
Formulari i Informativni Materiali
Pravni akti
Standarde
Opstine poreske norme
Kategorija procene za opstine

Forma žalbe

Ovaj obrazac služiće vam u slučaju žalbe.

ALB
ENG
SRB
Obrazac za odlaganje poreza

Ovaj formular se koristi u slučaju zahteva za odlaganje roka za poreza.

ALB
ENG
SRB
OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE BELEŠKA O IMOVINI I POREZNIH OBEVEZNIKA
ALB
ENG
SRB
Vodič o porezu na imovinu

Vodič sve informacije neophodne zaporeskog obveznika :obaveze, prava, kazne, kamate, žalbe, itd .

ALB
ENG
SRB
TUR
Anketiranje
ALB
SRB
TUR
Plakat

Porez na imovinu – gradi svoju zajednicu

ALB
SRB
TUR
Plakat 2

Hvala vam

ALB
SRB
TUR
Plakat 3

Za sva pitanja, posetite web stranicu poreza na imovinu

ALB
SRB
TUR

ENG
Rianketiranje
ALB
ENG
SRB
TUR
Novi model procene
ALB
SRB
TUR

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.