Vi ste u: Kontakt i kancelarije


icon

Kontakt i kancelarije

Printer  Verzija za štampanje


Kontakti
Ako imate pitanje u vezi sa porezom na imovinu, posetite Opštinsku kancelariju za porez na imovinu . Ova Kancelarija se nalazi u sklopu zgrade vaše skupštine opštine .Takođe, ovu kancelariju možete kontaktirati i telefonom. U nastavku se nalazi spisak sa telefonskim brojevima i adresama opštinskih kancelarija za porez na imovinu. Isto tako možete kliknuti ovde da bi videli taj spisak.

ODELJENJE POREZA NA IMOVINU / MF

Misija

Odeljenje Poreza na Imovinu (OPI) nudi uputstva opštinama kako bi se osiguralo da porez na imovinu pruža izvor prihoda i to dalje raste, u kojima se računa kao deo opštinskih budžeta. Odeljenje pruža nadzor na opštinskim kancelarijama poreza na imovinu, kako bi se osiguralo da porez na imovinu se primenjuje u skladu sa zakonom i opštine da ostanu sertifikovane za prikupljanje poreza. Analize na vreme, ugovore transakcije, procene i prikupljanja podataka od strane Odeljenja / Ministarstvo će pomoći opštinama u efikasnu administraciju poreza na imovinu.

Vizija

Odeljenje Poreza na imovinu podržava opštinske kancelarije o porezu na imovinu, da oni mogu raditi sa najboljim prakse upravljanja. OPI nastoji da obezbedi jedinstvene standarde procene širom Kosova. Odeljenje pruža pomoć opštinama u njihovim naporima za prikupljanje i razmatranje pritužbi od poreskih obveznika i daje analizu da informiše donosioce odluka.

Uloga i zadaci

Odeljenje Poreza na imovinu je odgovorno za:
- Godišnji pregled, kako bi se obezbedilo da opštinski porez na imovinu se primenjuje u skladu sa zakonom i da budu dalje sertifikovane opštine za prikupljanje poreza.
- Analize na vreme za imovine i kupoprodajni ugovore, procene, i prikupljanje podataka od strane Ministarstva da pomogne opštinama u efikasnu administraciju poreza na imovinu.
- Podrška praćenje opštinski porez na imovinu sa najboljim prakse upravljanja.
- Obezbijediti jedinstvene standarde i obezbedi procene širom Kosova.
- Pružanje pomoći opštinama u njihovim naporima i prikupljanje žalbi i pružanje analize obavesti donosiocima odluka.
- Implementacija novog sistema za upravljanje administracije poreza na imovinu
- Pružanje saveta, sugestije i preporuke opštinama za razne akcije.
- Podrška aktivnosti i priprema novih opština da potvrdi svoju poreza na imovinu.
- Razvoj softvera za porez na imovinu i njegovo održavanje
- Postavljanje cena i poreza u sistemu svake godine
- Proračun masivna zapisi, pripremajući ga za proizvodnju
- Obezbeđivanje pristup u sistemu i odobrenja
- Revizija opštinskih baza podataka
- Obuka opštinskih službenika
- Registracija uplata u sistem, elektronski

Opštinske kancelarije poreza na imovinu
Sve opštine koje imaju porez na imovinu, moraju imati Opštinsku kancelariju poreza na imovinu. Ova Kancelarija je u službi poreznih obveznika.

Deçan
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 039/ 361-785

Dragaš
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 029/ 281-543

Drenas
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 038/584-046

Uroševac
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0290/322-615

Kosovo Polje
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 038/ 534-115

Gjakova
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0390/ 326-222 ext. 21-100

Gnjilane
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0280/ 320-217

Gračanica
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel:

Hani i Elezit
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0290/385-112

Istok
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 039/ 51-525

Junik
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0390/ 870-415

Kačanik
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0290-380-060

Kamenica
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0280/ 372-452

Klina
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 038 200 43725

Kllokot
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0280/385-635

Leposavić

Lipjan
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 038/ 581-505 ext.129

Malisevo
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 029/ 269-409

Mamuša
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 029/ 273-052

Mitrovica
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 028/ 532-304 ext.131

Severna Mitrovica
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel:

Novo Brda
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 038/ 576-012

Obilić
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 038/ 561-536 ext.225

Parteš
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel:
0280/ 74-060
044-332-743

Peć
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 039 432-859

Podujevo
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 038/ 570-732 ext. 230

Priština
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 038/ 230-900 ext. 1080

Prizren
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel:
029/ 241-063
029/ 245-540

Orahovac
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel:
029 276 037
029 276 943

Ranillug
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0280/ 375-426

Štrpce
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 045 660 605

Štimlje
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0290/ 389-012 ext.226

Skenderaj
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 028/ 582-124 ext.134

Suvareka
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 029/271-282

Vitina
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 0280/ 381-368

Vučitrn
Adresa: Unutar zgrade opštine
Tel: 028/ 572-141

Zubin Potok

Zvečan

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.