Vi ste u: Kupovina nekretnina


icon

Kupovina nekretnina

Printer  Verzija za štampanje


Ako planirate da kupite imovinu, morate biti svesni o obavezama koje vas očekuju kao vlasnika!

Molimo vas vodite računa, da svaki stvoreni poreski dug, ostaje sa imovinom dok se ne izmiri. To znači da ako prethodni vlasnik nije platio porez na imovinu- vi kao novi vlasnik iste obavezni ste da izmirite poreske obaveze. Prema tome je značajno da definišete sve neizmirene dugove prilikom sklapanja kupo prodajnog ugovora.

Obaveze vlasnika

U svojstvu vlasnika određene imovine imate i određene obaveze:

• Morate registrovati vašu imovinu u Opštinskom registru poreza na imovinu;
• Obavezni ste da dozvolite ovlašćenim službenicima pristup vašoj imovini da bi prikupili podatke za procenu iste;
• Da obavestite Opštinsku kancelariju poreza u slučaju da u vašoj kući izvršite izmene koje menjaju vrednost iste ili promena namene
• Da izmirite porez na imovinu svake godine;
• Da platite kamate i kazne u slučaju zakašnjenja sa izmirenjem poreza.

<< Idi gore

Prava vlasnika

U svojstvu vlasnika određene imovine, vi imate određena prava:

• Ako mislite da nešto nije ispravno sa taksom ili procenom za vašu imovinu, imate pravo na žalbu;
• Imate pravo da zahtevate ponovnu procenu vaše imovine u slučaju da je vaša imovina trpila štete zbog katastrofa (poplave, požari, zemljotres itd).

<< Idi gore

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.