Važne date
 

Koliko vredi vaša zemlja?


08 May, 2017
Nađite je u našoj izložbi koja počinje u mesecu maju!
Urađena je preliminarna procena svih parcela na Kosovu.
Vi možete naučiti mnogo oko procene i videti rezultate te procene na dva načina:
  • Posetitite izložbu u vašoj opštini
  • Posetite ovu web stranicu da bi videli što više informacija (od 16 maja)

Prilikom izložbe i na web stranici Vi možete: Naučiti više


Iskoristite opraštanje duga za porez na imovinu 2017!


06 February, 2017
Na osnovu izmenjenog i dopunjenog Zakona o oproštaju javnog duga, Zakona o oproštaju javnog duga i Administrativnog upustva o procedurama o oproštaju javnog duga, produžuje se sprovođenje procedura opraštanja duga za porez na imovinu.

Zakon Br. 05/L -119 O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Br. 05/L-043 O OPROSTU JAVNIH DUGOVA
Zakon Br. 05/L-43 – ZAKON O OPROŠTAJU JAVNIH DUGOVA
Administrativno uputstvo br. 04/2015 – PROCEDURE OPROŠTAJA JAVNIH DUGOVA

Svrha ovog Administrativnog uputstva je da omogući oproštaj starih dugova koji datiraju iz perioda pre osnivanja države Kosovo u 2008. godini. Pročitajte više.


Elektronski servis za Porez na imovinu " e - račun " je sada dostupan


16 June, 2016


info Šta je porez na imovinu


Porez na imovinu je godišnja opštinska taksa. Prihodi sa poreza na imovinu su potrebna za razvoj infrastrukture u vašoj opštini.

Porez na imovinu se primenjuje za svu nepokretnu imovinu na ili ispod površine zemlje.

Porez kojeg morate da platite se određuje množenjem poreske vrednosti vaše imovine sa primenljivom poreskom normom.


Neke od institucija i organizacije su oslobođene poreza na imovinu.


Kako se koristi prihod sa poreza na imovinu?


Prikupljeni novac sa poreza na imovinu, skupa sa ostalim taksama se potroši za poboljšanje življenja u našim opštinama, kao što su: putevi, škole i ostale planirane kapitalne investicije u tu svrhu.

Dali hteli znati kako opština potroši prihod sa poreza na imovinu?


Ovde možete naći učinjene troškove u vašoj opštini:

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.