Važne date
 

Novi zakon o Porezu na Imovinu


03 October, 2018
Počev od 01. oktobra 2018. godine, novi zakon o porezu na nepokretnu imovinu stupa na snagu.
Kao poreski obveznik, primetićete promene počev od naredne godine.

Najvažnije promene su:
  • Početak poreza na zemljište
  • Novi datumi za plaćanje su, 1. rata do 30. aprila i 2. rata do 30. septembra
  • Veći popust za primarno stanovanje - 15.000 evra
  • Popust za primarno stanovanje se primenjuje samo na imovinu
  • Izdat će se sertifikat procenjene vrednosti za svu imovinu
  • Nove žalbene procedure
  • Račun poreza na imovinu dostaviće se, uglavnom, poreskom obvezniku – ne na adresu imovine.

Za više informacija pogledajte Zakon:
Zakon br. 06 / L-005 o porezu na nepokretnu imovinu


Ko je vlasnik Vaše imovine?


23 April, 2018
Nemojte rizikovati vašu imovinu! Uverite se da vaše vlasništvo je pravilno registrovano u Registar prava na nepokretnu imovinu u vašoj opštinskoj kancelariji za katastar. Pročitajte više...

Porez na zemljište biće implementiran 2019 godine


23 April, 2018
Od 2019. godine porez na zemljište biće određen i za parcele. U januaru 2019. godine primit ćete prvi račun za porez na zemljište.

Pročitajte više o porezu na zemljište ovde.


info Šta je porez na imovinu


Porez na imovinu je godišnja opštinska taksa. Prihodi sa poreza na imovinu su potrebna za razvoj infrastrukture u vašoj opštini.

Porez na imovinu se primenjuje za svu nepokretnu imovinu na ili ispod površine zemlje.

Porez kojeg morate da platite se određuje množenjem poreske vrednosti vaše imovine sa primenljivom poreskom normom.


Neke od institucija i organizacije su oslobođene poreza na imovinu.


Kako se koristi prihod sa poreza na imovinu?


Prikupljeni novac sa poreza na imovinu, skupa sa ostalim taksama se potroši za poboljšanje življenja u našim opštinama, kao što su: putevi, škole i ostale planirane kapitalne investicije u tu svrhu.

Dali hteli znati kako opština potroši prihod sa poreza na imovinu?


Ovde možete naći učinjene troškove u vašoj opštini:

Neka preuzimanja na ovoj stranici zahteva da imate instaliran program Adobe Reader na svom računaru.


info

Zašto je važno da se plaća porez na imovinu?

Uplaćujući porez na imovinu, vi postajete deo truda za poboljšanje kvaliteta života u vašoj opštini.

Naime, prihod od poreza na imovinu je neophodan za investicije u poboljšanju putne infrastrukture, za snabdevanje vodom, za kanalizaciju, za izgradnju školskih objekata, i drugo.

Prema tome, svako ko plaća porez na imovinu, neposredno postaje sastavni deo jako važnog truda za razvoj svoje opštine, čime istovremeno doprinosi i razvoju cele svoje domovine !

Plaćujući porez na imovinu, u stvari, vi možete izvršite promene.