Ju jeni në: Investimet → Peje


info

Peje

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:

Rezultatet e investimeve
Vërejtje

Kjo komunë nuk i ka raportuar investimet e planifikuara për vitin 2011,2012


Të hyrat

2010: € 675,755
2009: € 608,939


Projektet e realizuara: 2010

Renovimi i ambulancave
50 000 euro

Ndertimi I ambulances ne lagjen Kristal
70 000 euro

Ndertimi I objektit te emergjences
250 000 euro

Ndertimi I anexit dhe fasades ne shkollen fillore Ramiz Sadiku Peje
36 416 euro

Riparimi I kulmit,instalimit elektrik dhe fasada ne sh.f.Lidhja e Prizrenit-Peje
70 000 euro

Riparimi i kulmit ne shkollen fillore Naum Veqilhargji ne Kliqinë
35 000 euro

Ndertimi I anexit ne shkollen fillore Deshmoret e Kombit Baran
120 000 euro

Riparimi I kulmit ne shkollen fillore Skenderbeu ne Treboviq
35 000 euroDisa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!