<< Kthehu prapa

Mitrovica Veriore Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel:


Kllokot Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0280/385-635

Partesh Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel:
0280/ 74-060
044-332-743

Ranillug Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0280/ 375-426

Graçanicë Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel:

Hani i Elezit Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0290/385-112


Mamusha Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 029/ 273-052

Junik Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0390/ 870-415

Malisheva Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 029/ 269-409

Vushtrri Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 028/ 572-141

Vitia Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0280/ 381-368

Ferizaj Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0290/322-615

Suhareka Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 029/271-282

Zveçan

Zubin Potok

Shtërpce Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 045 660 605

Shtime Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0290/ 389-012 ext.226

Skenderaj Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 028/ 582-124 ext.134

Podujeva Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 570-732 ext. 230

Peja Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 039 432-859

Rahovec Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel:
029 276 037
029 276 943

Obiliq Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 561-536 ext.225

Novo Bërda Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 576-012

Lipjani Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 581-505 ext.129

Leposaviq

Mitrovica Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 028/ 532-304 ext.131

Kamenica Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0280/ 372-452

Fushë Kosova Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 534-115

Klina Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038 200 43725

Kaçanik Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0290-380-060

Istog Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 039/ 51-525

Dragash Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 029/ 281-543

Gjilan Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0280/ 320-217

Drenas Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/584-046

Deçan Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 039/ 361-785

Prizreni Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel:
029/ 241-063
029/ 245-540

Gjakova Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 0390/ 326-222 ext. 21-100

Prishtina Adresa: Brenda ndërtesës së komunës
Tel: 038/ 230-900 ext. 1080


Departamenti i tatimit në pronë Kontakti
Nëse keni pyetje në lidhje me tatimin në pronë, jeni të mirëpritur të vizitoni Zyrën Komunale të Tatimit në Pronë. Këtë zyrë mund ta gjeni brenda ndërtesës së komunës suaj.

Ju gjithashtu këtë zyrë mund ta kontaktoni edhe në telefon. Më poshtë ju do të gjeni një listë me numrat e telefonit dhe adresat e zyrave komunale të tatimit në pronë. Gjithashtu mund të klikoni këtu për ta parë këtë listë.

DEPARTAMENTI I TATIMIT NË PRONË

Misioni

Departamenti i Tatimit në Pronë (DTP) ofron udhëzime komunave për të siguruar se tatimi në pronë ofron një burim të ardhurash me rritje të vazhdueshme dhe në të cilin llogaritet si pjesë e buxheteve komunale. Departamenti ofron një mbikëqyrje për zyrat komunale të tatimit në pronë me qëllim të sigurimit se tatimi në pronë administrohet në pajtim me ligjin dhe që komunat të mbeten të certifikuara për të mbledhur tatimin. Analizat e bëra me kohë të kontratave të shitblerjeve, vlerësimet dhe mbledhja e të dhënave nga ana e Departamentit/Ministrisë, do të ndihmojnë komunat në administrimin efikas të tatimit në pronë.

Vizioni

Departamenti i tatimit në pronë i përkrah zyrat komunale të tatimit në pronë, duke monitoruar administrimin e tatimit në pronë me praktikat më të mira. DTP punon për të siguruar standardet unifikuara të vlerësimit për mbarë Kosovën. Departamenti i ndihmon komunat në përpjekjet e tyre për arkëtim dhe për shqyrtimin e ankesave të tatimpaguesve dhe iu ofron analiza për të informuar vendim-marrësit.

Roli dhe detyrat

Departamenti i tatimit në pronë është përgjegjëse për :
- Inspektimi vjetor i komunave për tu siguruar se tatimi në pronë administrohet në pajtim me ligjin dhe se komunat mbeten të certifikuara për të mbledhur tatimin.
- Analizat me kohë të kontratave të shitblerjeve, vlerësimet, dhe mbledhja e të dhënave nga ana e Ministrisë që të ndihmohen komunat në administrimin efikas të tatimit në pronë.
- Përkrahja e komunave duke monitoruar administrimin e tatimit në prone me praktikat më të mira.
- Ofrimi dhe sigurimi i standardeve unifikuara të vlerësimit për mbarë Kosovën.
- Ofrimi i ndihmës për komunat në përpjekjet e tyre të inkasimit dhe ankesave dhe ofrimi i analizave për të informuar vendim-marrësit.
- Implementimi i sistemit të ri për menaxhimin e administrimit të tatimit në pronë
- Ofrimi i këshillave, sugjerimeve dhe rekomandimeve komunave për ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme.
- Përkrahja, aktivitetet dhe përgatitja e komunave të reja për certifikimin e tyre për tatimin në pronë.
- Zhvillimi i softuerit të tatimit në pronë dhe mirëmbajtjen e saj
- Vendosja në sistem i normave dhe çmimeve tatimore, në secilin vit
- Kalkulimi masiv i faturave, përgatitja e tyre për prodhim
- Dhënia dhe Aprovimet e qasjes në sistem
- Auditimi i bazës së të dhënave komunale
- Trajnimi dhe aftësimi i zyrtarëve komunal
- Regjistrimi i pagesave në sistem, në formë elektronike

Zyrat komunale të tatimit në pronë
Të gjitha komunat që kanë tatim në pronë, duhet të kenë Zyrën Komunale të Tatimit në Pronë. Kjo zyrë është në shërbim të taksapaguesve.