Ju jeni në: Tatimi në pronë për tokë


Tatimi në pronë për tokë


Sa vlen toka juaj?


08 May, 2017 Gjejeni atë në ekspozitën tonë që fillon në Maj!
Është bërë një vlerësim preliminar i të gjitha parcelave në Kosovë.
Ju do të mund të mësoni më shumë rreth vlerësimit dhe të shihni rezultatin e kësaj në dy mënyra:
 • Vizitoni ekspozitën në komunën tuaj
 • Vizitoni këtë uebfaqe për të parë më shumë informata (nga 16 Maj).

Gjatë ekspozitës dhe në këtë uebfaqe, ju do të mund të:

 • Mësoni më shumë rreth vlerësimit të parcelave
  1. Pse
  2. Kur
  3. Si

 • Shihni rezultatin e vlerësimit preliminar në komunën tuaj
  1. Shihni zonat preliminare të vlerësimit
  2. Shihni nivelet preliminare të vlerave
  3. Gjeni vlerën preliminare të parcelës suaj (në shumicën e rasteve)

 • Jepni komente mbi rezultatin e vlerësimit preliminar (vetëm në zyrën tuaj komunale të tatimit në pronë).

Në ditën e parë të ekspozitës në secilën komunë, ju do të keni mundësinë të takoni vlerësuesit dhe stafin nga departamenti i tatimit në pronë

Ekspozita fillon në ora 10.00 në datat më poshtë.

Mirësevini!
Komuna Data
Deçan 18 Maj
Gjakovë 18 Maj
Gllogoc 24 Maj
Gjilan 19 Maj
Dragash 19 Maj
Istog 29 Maj
Kaçanik 29 Maj
Klinë 22 Maj
Fushë Kosovë 26 Maj
Kamenicë 24 Maj
Mitrovicë 18 Maj
Lipjan 31 Maj
Novobërdë 22 Maj
Obiliq 19 Maj
Rahovec 25 Maj
Pejë 17 Maj
Podujevë 17 Maj
Komuna Data
Prishtinë 16 Maj
Prizren 17 Maj
Skënderaj 26 Maj
Shtime 23 Maj
Shtërpcë 25 Maj
Suharekë 30 Maj
Ferizaj 19 Maj
Viti 23 Maj
Vushtrri 22 Maj
Malishevë 29 Maj
Junik 24 Maj
Mamushë 23 Maj
Hani i Elezit 31 Maj
Graçanicë 29 Maj
Ranillug 17 Maj
Partesh 25 Maj
Kllokot 18 Maj

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!