Ju jeni në: A—Zh


icon

A—Zh

Ankesa

Anketimi

Barra mbi pronën

Blerja e pronës

Datat e pagesës

Detyrimet

Detyrimet e një pronarit të pronës

Konfiskimi i të ardhurave dhe pasurive

Pagesat e vonuara

Pronë afariste

Pronë e banuar

Pronë bujqësore

Pronë industriale

Pronë rezidenciale

Regjistrimi i pronës

Rianketimi

Sipërfaqja e objektit në metra katror 2010

Sipërfaqja e objektit në metra katror 2011

Shkarkimet

Shtyrja

Shumat dhe datat e pagesës

Të drejtat e pronarit të pronës

Vlera e vlerësuar

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!