Ju jeni në: Vlera tatimore → Vlerat


icon

Vlera tatimore

Printer  Verzioni për printer


Vlerat

Më poshtë i keni të paraqitura kategoritë e pronave më të theksuara. Nën çdo kategori të pronës ju mund të shihni kategori të vlera të ndryshme.

Residenciale
a) Shtëpi
b) Banesë
c) Parking/Garazhë
d) E papërfunduar

Komerciale
a) Dyqan
b) Zyrë
c) Hotel
d) Restorant
e) Pishinë
f) Fushë Sportive e hapur
g) Fushë Sportive e mbyllur
h) Fushë Sportive
i) Pishinë dhe Fushë Sportive

Industriale
a) Punishte
b) Fabrikë
c) Depo/Magazinë

Bujqësore
a) Bujqësore
b) Hurdhat e peshqve

E braktisur
a) E braktisur

E banuar
a) Për banim/Jo Primare

E papërfunduar

<< Kthehu prapa

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!