Ju jeni në: → Suharekë


info

Suharekë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Suharekës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,934,756.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,719,211.05 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve "Sahit Tixhaj, Shtabi Ushtarak, Mati dhe Sadri Guraziu(Segmenti)" në Bllacë 90,000.00 €
Sanimet dhe rregullimet e ujësjellësve 31,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale " Selajdin Kurtishaj, Hashim Kurtishaj, Canaj dhe Xhemajl Fejza'' Xhamia deri te kicaj në Greikoc 105,000.00 €
Instalimi dhe sanimi i ndriçimeve publike (Shirokë, Sopijë, Mushtisht, Bllacë,Studenqan dhe Samadrexhë) 95,410.00 €
Ndërtimi I rezervarit të ujësjellësit në Peqan 80,000.00 €
Trajtimi i ujërave atmosferike ne rr.Xhavit Sylaj -faza II 80,000.00 €
Rregullimi i shtratit te lumit në Mushtisht, Faza e dytë 30,000.00 €
Totali: 511,410.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Suharekës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë

Projektet e realizuara

Rregullimi i shtratit të lumit në Mushtishtë 41,575.70 €
Ndërtimi i stadiumit të qytetit 344,211.95 €
Ndërtimi i rrugëve në Mushtishtë 60,486.00 €
Ndërtimi i rrugës Valon Myrtaj - Samadrexhë 37,386.40 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bllacë 69,230.37 €
Ndërtimi i rrugës Eqrem Qabej në Studenqan 67,652.00 €
TOTALI 620,542.42 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Suharekës

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 838,467.70 €

Projektet e realizuara

Rregullimi I rrugës Muhamet Ilazaj dhe Rushit Aliaj, Sopijë 110,000.00 €
Ndërtimi I rrugës Palush Tuna dhe Deli Azem Gegaj, Sallagrazhd 60,000.00 €
Ndërtimi I rrugës Qafa e Duhëles- Grejqevc 100,000.00 €
Meremetimi I kanalizimeve ne Komune 83,141.00 €
Asfaltimi I rrugës lagja e Palushëve-Krushicë e epërme 160,000.00 €
Ndërtimi I kanalizimit në lagjen Kotorri dhe Mamaj, Samadrexhë 20,000.00 €
Ndërtimi I trotuarëve në rrugën kryesore, Samadrexhë 50,000.00 €
Ndërtimi I rrugëve lokale në Mushtisht 110,000.00 €
Asfaltimi I rrugës Breshanc, Nishor 0.00 €
Ndërtimi I shkollës fillore në Nishor 93,671.70 €
Ndërtimi I shkollës fillore në Popolan 51,655.00 €
TOTALI 838,467.70 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Suharekës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 600,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 598,855.00 €

Projektet e realizuara

Ndertimi i rrugëve lokale në fshatin Sopijë 9,962.65 €
Ndertimi i rrugëve lokale në fshatin Bllacë 18,112.11 €
Ndertimi i rrugëve në Gelanc dhe rruga për Novakë 48,344.72 €
Ndertimi i rrugës Vershec 45,588.26 €
Mirmbajtja dhe pastrimi i qytetit 59,991.00 €
Programi per fshatin ekologjik 59,990.00 €
Meremetimi dhe ndertimi i kanalizimeve 87,854.72 €
Instalimi dhe sanimi i ndriqimeve publike 13,806.00 €
Sanimi dhe rregullimi i ujësjellsave 72,058.98 €
Ndertimi dhe meremetimi i trotuareve në Komunë 56,364.99 €
Nertimi i trotuareve në Samadraxhë, Studenqan, Mushtisht dhe Doberdelan 47,887.10 €
Nertimi i rrugëve lokale në fshatin Nishor 22,192.27 €
Nertimi i rrugëve lokale në Vraniq - Dvoran 21,596.26 €
Nertimi i rrugës Leshan i vogël Shirokë 30,056.65 €
TOTALI 593,805.71 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Suharekës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 595,455.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 556,124.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimii rruges Vrani-Popolan-Dvoran-Mushtisht 95,000.00 €
Ndërtimi i rrugës në Maqitev 65,600.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Bllacë 70,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale në Budakovë 40,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale në Mushtisht 40,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Studenqan 40,000.00 €
Ndërtimi i rrugës qafë e Duhles Grejqevc 50,000.00 €
Ndërtimi i rrugres në Versheci 50,000.00 €
Ritja e kapaciteve të ujit(Vraniq-Doberdelandhe vende tjera të nevojshme) 20,000.00 €
Ndërtimi i rruges lokale në Neperbisht( rruga deri të ura e Ternjes) 60,000.00 €
Ritja e kapaciteve te ujit(Vraniq-Doberdelandhe vende tjera te nevojshme 20,000.00 €
TOTALI 556,124.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Suharekës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 567,100.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 554,146.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i ujësjellsit në fshatin Staravuqinë 36,000.00 €
Rregullimi i rrugëve lokale në fshatin Terrnje 32,000.00 €
Mirmbajtja dhe instalimi i ndriqimeve publike 40,400.00 €
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Mohlan 45,000.00 €
Ndërtimi i rrugës lagjia e lugëve në Duhël 36,000.00 €
Rregullimi i rrugës Qafë Duhelë- Grejqevc 60,000.00 €
Mirmbajtja dhe pastrimi i Qytetit 70,000.00 €
Ndërtimi i sallës të edukatës fizike shkolla fillore Shkendija në Suharekë 100,000.00 €
Krijimi i hapsirave të gjelbruara 63,000.00 €
Rregullimi i parkut të gjimnazi 45,000.00 €
Rregullimi i ambjentit për aktivitete kulturore dhe festive të Komunë 27,000.00 €
TOTALI 554,146.00 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Suharekës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 519,717.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 606,337.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve lokale në Savrovë 66,337.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në Semetish (faza I) 75,000.00 €
Ndërtiumi i fushes sportive në Mushtisht 50,000.00 €
Ndërtimi i urës në Semetisht 30,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Nishor- Kravasari 30,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Doberdelan - Pagarush 40,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale në Peqan (faza I) 70,000.00 €
Ndërtiumi i rrugëve lokale në Budakovë (faza I) 70,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Peqan - Sllapuzhan ( faza I) 60,000.00 €
Krijimi i hapsirave të gjelbruara në Suhareke 40,000.00 €
Rregullimi i ndriqimeve publike 45,000.00 €
Rregulimi i ambjenteve për aktivitete kulturore dhe festive të komunës 30,000.00 €
TOTALI 606,337.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!