Ju jeni në: → Shtërpcë


info

Shtërpcë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Shtërpcës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 137,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 104,311.64 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i fushës sportive në Vërbeshticë 32,094.82 €
Sanimi dhe regulimi i infrastrukturës ekzistuese 72,216.82 €
Totali: 104,311.64 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Shtërpcës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 80,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 124,709.82 €

Projektet e realizuara

Projekti i detajuar për stadiumin futbollistik në Livad 29,499.38 €
Transfere kapitale për UNDP 30,000.00 €
Vendosja e E-kioskut në Shtërpcë 1,899.80 €
TOTALI 61,399.18 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Shtërpce.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 78,782.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 93,023.67 €

Projektet e realizuara

Ura pranë fushës së lojës në Sevcë 5,928.60 €
Rregullimi I rrugës në lagjën Bara në Jazhincë 9,898.00 €
Participimi në projekte bashkfinancuese ndërtimin e një parku në Shtërpce 9,938.00 €
Participimi në projekte bashkfinancuese DRC 11,450.00 €
Ndriqimi publik I rruges lagje Req-Firaje xh.vjet 5,999.52 €
TOTALI 43,214.12 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Shtërpce.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 102,303.00 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i infrastrukturës të ndërtesat dhe spitali 102,303.00 €
TOTALI 102,303.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Shtërpce.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 45,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 59,754.42 €

Projektet e realizuara

Participimi më bashkëfinancim në projekte 20,000.00 €
Participimi për hallën e sporteve 39,754.42 €
TOTALI 59,754.42 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Shtërpce.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 21,880.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 38,277.89 €

Projektet e realizuara

Participimi për hallen e sporteve 38,277.89 €
TOTALI 38,277.89 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Shtërpce.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 16,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 37,752.38 €

Projektet e realizuara

Participimi në projekt me bashkëfinancim për intervenim emergjent 20,000.00 €
Hartimi i disa projekteve 17,752.38 €
TOTALI 37,752.38 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!