Ju jeni në: → Prizren


info

Prizren

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prizrenit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,920,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 2,060,279.61 €

Projektet e realizuara

Grumbullimi, Transportimi dhe deponimi i mbeturinave 200,000.00 €
Ndërtimi i rrugës, kanalizimit dhe ujësjellësit në rrugën Beteja e Pashtrikut 50,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale dhe kanalizimit në fshatin Nashec 20,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit fekal në Lubizhdë të Hasit – faza II 50,000.00 €
Ndertimi i rrugeve me elemente betoni ne fshatin Romaj 50,000.00 €
Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Malesi e Re 30,000.00 €
Rregullimi i ujësjellsit ne lagjet: Dardanija, 2 Korriku dhe 11 marsi 50,000.00 €
Ndërtimi I rezervuarit të ujit të pijes në fshatin Gjonaj 35,000.00 €
Ndërtimi i rrugeve me elemente betoni ne fshatin Serbice e Eperme 24,389.60 €
Totali: 509,389.60 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prizrenit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 2,040,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 2,201,691.81 €

Projektet e realizuara

Mbjellja e fidanëve drunore 220,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni në fshatin Gorozhup 20,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni në fshatin Vërmicë 50,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni në fshatin Smaq 50,000.00 €
Ndërtimi me asfalt i rrugës Nashec - Tupec 50,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni dhe murit mbrojtës në Mushnikovë 20,000.00 €
TOTALI 410,000.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prizrenit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,880,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,886,883.93 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi I kanalizimit në rrugën Beteja e Pashtrikut 70,000.00 €
Ndërtimi me elemente betoni I rrugëve lokale në F.Velezhë 70,000.00 €
Ndërtimi me elemente betoni I rrugëve lokale në Lagjen Tusuz 120,000.00 €
Ndërtimi I rrugëve dhe kanalizimit në Lagjen Bajram Curr 100,000.00 €
Ndërtimi me elemente betoni I rrugëve në Fshatin Breg Dri 70,000.00 €
Ndërtimi I rrugëve dhe kanalizimit në Fshatin Zhur 70,000.00 €
Ndërtimi me me elemente betoni I rrugëve në fshatin Billushë 50,000.00 €
Ndërtimi me elemente betoni I rrugëve në fshatin Lubizhdë Prizren 50,000.00 €
Ndërtimi I kanalizimit fekal në fsh.Mazrek Prizren 50,000.00 €
Ndërtimi I rrugës dhe kanalizimit në Fsh. Kabash të Hasit Prizren 50,000.00 €
TOTALI 700,000.00 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prizerenit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,573,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,823,722.04 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve në lagjen e UÇK 100,000.00 €
Ndërtimi me asfallt i rrugës në fshatin Trepeticë 80,000.00 €
Ndërtimi i infrastruktures rrugore Iljaz Kuka 70,000.00 €
Ndërtimi me element betoni i rrugëve në L. Zekaj-Korishë 52,676.50 €
Ndërtimi me elememet betoni i rrugës I.J.Kumanova - Alajdin Berisha 50,000.00 €
Rregullimi i hapsirës publike te gjimnazi Remzi Ademaj 30,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit fekal Serbice e Poshtme - Pirane 50,000.00 €
Ndërtimi me asalft i rrugës Mehmet Hasi - Xhevat Berisha 50,000.00 €
Ndërtimi i varrezave të reja në fshatin Landovicë 100,000.00 €
Ndërtimi me elemente betoni i rrugës Qenë Qenaj 17,482.69 €
TOTALI 600,159.19 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prizrenit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,370,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,479,899.50 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi me asfalt i rrugës Dedaj – Rogovë 130,000.00 €
Rregullimi i trotuareve në lagjen Arbana 70,000.00 €
Ndërtimi me elemente betoni i rrugëve në fshatin, Vërmicë 88,967.00 €
Ndërtimi me asfalt i rrugës Piranë - Reti 100,000.00 €
Zgjerimi dhe ndërtimi i rrugës kryesore Vlashnje - Poslisht 150,000.00 €
Ndërtimi me asfalt i rrugës Ura e Nashecit - Mazrek 140,000.00 €
Ndërtimi me asfalt i rrugës Kobaj -Grazhdanik 220,000.00 €
Shtimi i kapacitetit të ujit të pijshëm në qytet 95,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit të ujërave të zeza në fshatin Dobrush 57,000.00 €
TOTALI 1,050,967.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prizerenit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,156,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,234,039.82 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi me asfalt i rrugës, kanalizimit dhe ujësjellësit në rrugën Xhevat Berisha në Prizren 130,780.00 €
Ndërtimi me asfallt i rrugës në fshatin, Leskovec 129,824.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në Dedaj 50,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në Dedaj 130,780.00 €
Ndërtimi me elemente betoni i rrugëve lokale dhe kanalizimit në Jeshkovë 46,963.50 €
TOTALI 488,347.50 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prizerenit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,140,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,232,918.57 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi me elemente betoni i rrugës Mbreti Pleurat – Brigada 128 70,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në Kushnin Has 103,432.10 €
Ndërtimi me elemente betoni i rrugës në lagjën Hoxhaj në Vlashnje 58,472.23 €
Ndërtimi i rrugës Tranzit-KFOR-Sërbicë e Eperme-Velezhë 50,000.00 €
Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Nebregosht 80,000.00 €
TOTALI 361,904.33 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Prizerenit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,080,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,167,777.65 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës Tahir Sinani 400,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin, Krushë e Vogël 300,000.00 €
Rehabilitimi i urës në fshatin Malësi e Vrrinit 36,115.20 €
Ndërtimi me elemente betoni i rrugës dhe kanalizimit Aleks Buda 50,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Shpenadi 50,000.00 €
TOTALI 836,115.20 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!