Ju jeni në: → Podujevë


info

Podujevë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Podujevës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 460,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 373,613.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Letanc 20,000.00 €
Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Batllavë 20,000.00 €
Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Gllamnik 20,000.00 €
Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Pakashticë (lagjet Zeneli e Vllahia) 20,000.00 €
Rregullimi i shtratit të Lumit Llap (Lupç i Poshtëm) 12,000.00 €
"Ndërtimi ne qytet i bulevardit dhe sheshi ""Sheshi I Deshmorve"" Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu e Ilir Konushefci" 25,000.00 €
Ndërtimi i trotuareve 50,220.00 €
Projekt për pemëtari 100,000.00 €
Kolektori i ujrave të zeza Gërdofc- Shakovicë 65,000.00 €
Meremetimi i rrugëve me zhavor 39,462.00 €
Totali: 371,682.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Podujevës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 374,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 503,342.38 €

Projektet e realizuara

Kanalizimi fekal në Bradash 10,000.00 €
Riparimi dhe ndërtimi i urave 10,000.00 €
Kanalizim fekal në disa fshatra-lagje (Lladofc, Hertice etj.) 30,500.00 €
Kanalizim fekal në disa fshatra-lagje (Popove, Repe, etj.) 30,000.00 €
Asfaltimi i rrugës lagjja revuqi në fshatrat Bajqine - Lepaj 90,000.00 €
Ndërtimi i trotuareve afër shkollave 12,720.00 €
Asfaltimi i rrugës lagjja Idrizi – Orzhanet 71,171.00 €
Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Merdare 64,726.00 €
Projekti për Bletari 50,000.00 €
Projekti për perimkulture (ngritja e serrave) 145,000.00 €
TOTAL 514,117.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Podujevës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 312,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 393,158.44 €

Projektet e realizuara

Projektet per perimkultur 150,000.00 €
Projekt per bletari 100,000.00 €
Projekt per pemetari 100,000.00 €
Asfaltimi I rruges ne fshatin Obranqe-Katunisht 20,000.00 €
Rreg.i trotuareve afer shkollave ne rrugen regj.dhe magjistrale 18,000.00 €
Asfaltimi I rruges ne fshatin Dobratin,lagjja Lecet 5,000.00 €
TOTALI 393,000.00 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Podujevës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 310,000 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 363,990 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Llapashticë 20,000.00€
Kanalizim fekal Pakashticë 30,000.00€
Kanalizim fekal në qytet dhe fshatra 20,000.00€
Zgjerimi i rrjetit të ujësjellsit 15,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Livadicë 55,000.00€
Zgjerimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra 20,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në qytet 35,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Dobratin 30,000.00€
Asfaltimi i rrugës Dumnicë 70,000.00€
Projekt për mbjellje pranverore 50,000.00€
Kolektori i ujrave të zeza (Ballofc - Shtedim - Dumnice) 40,000.00€
TOTALI 385,000.00€2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Podujevës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 210,000.00 €

Projektet e realizuara

Mirëmbajtja e ambientit, parqeve, shesheve 30,000.00 €
Rregullimi i shtratit të lumit Llap 10,000.00 €
Rregullimi i hapësirave publike 20,000.00 €
Ndërtimi dhe riparimi i kanalizimit fekal në qytet dhe fshatra 30,000.00 €
Rregullimi i rrugëve me zhavor 20,000.00 €
Projekti për mbjelljen e fidaneve 50,000.00 €
Projekti për sera 50,000.00 €
TOTALI 210,000.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Podujevës

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 242,000.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin Dumnicë e Poshtme - Dumnicë e Epërme 80,000.00 €
Kanalizim fekal në fshatin Dumnicë e Poshtme 30,000.00 €
Asfaltimi i rrugës dhe kanalizimi në fshatin Sfeqel 60,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Surkish 72,000.00 €
TOTALI 242,000.00 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Podujevës

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 260,000.00 €

Projektet e realizuara

Ura mbi Lumin Llap në park 20,000.00 €
Trotuaret në qytet 50,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Katunishte - Obranq 80,000.00 €
Ndriqimi i rrugëve në qytet 10,000.00 €
Kanalizimi fekal në Shtedim 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës dhe ndërtimi i urës në fshatin Gllamnik 60,000.00 €
TOTALI 260,000.00€2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Podujevës

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 260,000.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Sallabajë 50,000.00 €
Kanalizimi fekal dhe ujësjellësi në rrugën Emin Duraku në Podujevë 90,000.00 €
Trotuaret në rrugën Skendërbeu 45,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Llapashticë 50,000.00 €
Fasadimi i ndërtesave në qytet 25,000.00 €
TOTALI 260,000.00€Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!